• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Size En Yakın Geleneksel Tıp Merkezini Bulmak İçin
Forum Sayfamızı Ziyaret Ediniz veya Buraya Tıklayınız
  
 
REKLAM

deneme reklam

Kupa Terapisi & Cupping Therapy

 

GELENEKSEL ÇİN TIBBINDA BİR ŞİFA YÖNTEMİ KUPA TERAPİSİ İÇİN ETKİ MEKANİZMALARI[*]

 

 

Kupa terapisi hacamatın bir çeşidi olarak kabul edilmektedir. Hacamatta olduğu gibi vakum yolu ile kanın emilerek toksinlerden arınma değil de daha çok mükemmel bir masaj terapisi olarak kabul edebiliriz.

 Kupa terapisi cilt üzerine kupalar ile oluşturulan vakum etkisi yoluyla uygulanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemidir. Kuru kupa uygulaması derinin basit olarak vakumlama yoluyla uyarılmasını temel alırken, yaş kupa terapisi kuru kupa uygulamasına ek olarak aynı seansta cerrahi bıçakla deriye yapılan epidermal insizyonları ve bir miktar kanın emilmesini içerir.

Genellikle kupa uygulaması ile oluşturulan negatif basınç lokal kan damarlarını genişleterek mikrosirkülasyonu geliştirir, kapiller endotelyal hücrelerin iyileşmesini teşvik eder, ilgili bölgede granülasyon ve anjiyogenezi hızlandırır ve sonuç olarak hastanın fonksiyonel durumunu normale getirir.

 

Lokal Etkiler

 

Kupa terapisi uygulanan alanda kan ve diğer interstisyel sıvılar vakum etkisi ile cildin dışına çıkar. Bu yolla lokal kan akımı artışı ve konnektif dokulardaki yapışıklıkların açılması sağlanır. Tedavi alanında kan damarlarının genişlemesi ile adenozin, noradrenalin ve histamin gibi vazodilatatörlerin salınımı artar ve kan dolaşımı hızlanır. Kupa terapisi, bölgesel dokulardaki subkutan arteriollerde pik sistolik hız ve end-sistolik hızı arttırır ve vasküler direnci düşürür, bu yolla ağrıda azalmaya neden olabilir.

 

Kapı Kontrol Teorisi

 

 Cilt üzerine uygulanan tedavilerin özellikle ağrı kontrolündeki etkileri ile ilgili öne sürülen mekanizmalardan biri kapı kontrol teorisidir. 1965 yılında Melzack ve Wall tarafından geliştirilen teoriye göre ağrısız uyaranlar ağrılı uyaranlara neden olan kapıları kapatmaktadır. Böylece ağrısız uyaranların ağrıyı baskılaması mümkün olabilmektedir.

 

Nöral Sistem

 

Nöral sistem üzerinde temel etki serotonin, dopamin, endorfin, kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) ve asetilkolin gibi nörotransmitterlerin ve hormonların regülasyonunu ile ilişkilidir. Yaş kupa terapisinin nöronların negatif yükü üzerine de etkili olduğu düşünülmektedir.

 

Hematolojik Sistem

 

Hematolojik sistem üzerinde temel etkiler 2 yol ile ilişkilidir.

 

1-      Koagülasyon ve anti koagülasyon sisteminin regülasyonu (örneğin fibrinojen düzeyinde azalma)

2-      Hematokrit düzeyinin azalması, kan akımının artması ve on organ oksijenasyonunun artması

 

İmmün Sistem

 

İmmün sistem üzerine temel etkiler 3 yol ile ilişkilidir.

 

a-      Kupa terapisi yoluyla oluşturulan yapay lokal inflamasyona bağlı olarak immün sistemin uyarılması ile interferon ve tümör nekroz faktörü (TNF) gibi immün yanıt ürünlerinin düzeyinin artması

b-      Timüs üzerine etkiler

c-      Lenfatik dolaşımın etkilenmesi ve lenf damarlarında akımın artması

 

Romatoid artriti olan hastalarda konvansiyonel medikal tedaviye ek olarak yaş kupa terapisi uygulanan bir çalışmada yaş kupa terapisi grubunda ağrı, şiş eklem sayısı ve hastalık aktivite skorlarında belirgin azalma izlenmiştir. İncelenen laboratuvar değişkenlerinde yaş kupa terapisi tedavi sırasında izlenen beyaz kan hücresi sayısında azalmayı engellemiş, natural killer hücre sayısında artışı uyarmış, çözünebilir interlökin 2 reseptörlerinde başlangıç düzeyine göre anlamlı azalmaya neden olmuştur. İmmünolojik çalışmalar kupa terapisinin immün yanıtları modüle ettiği ve bu yolla hastalık aktivitesini ve prognozu iyileştirebileceği yönünde kanıtlar sunmaktadır . Refleks Mekanizmalar Özellikle ağrı tedavisinde kupa terapisi gibi refleks mekanizmalara etki edebilen refleks terapilerin etkili olduğu ile ilgili klinik çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte bu etkilerin nörobiyolojik temeli net olarak aydınlatılamamıştır. Ağrı patofizyolojisindeki yeni bilgiler refleks tedavileri ile ilgili de spesifik hipotezler sunmaya imkan vermektedir. Refleks mekanizmaların nosiseptörler ve spinal kord seviyesinde etkili olduğu düşünülmektedir.

 

Literatürde kupa uygulamasının plasebo etkisi üzerine veriler çelişkilidir. Kupa terapisinin vücut üzerinde belirgin fizyolojik etkileri olduğu ve nörolojik, hematolojik, dolaşım ve immünolojik etkileri dikkate alınarak plasebo etkiden çok fizyolojik mekanizmalar öne sürülmüştür. Bu etki mekanizmalarına ek olarak kan hücreleri kompozisyonunda değişiklikler, derideki duyu liflerinin uyarılması, nitrik oksit düzeyindeki değişiklikler gibi anektodal etkilerden de bahsedilmektedir. Mevcut literatürde sunulan bilginin kanıt düzeyinin düşük olması nedeniyle kupa terapisinin etki mekanizmaları ile ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.